Fokus Digital Services

Специално за счетоводителите на бюджетни организации:

Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г.

Електронно издание във формат PDF

Как да получите електронното издание:

1) Направете заявка през формата за поръчки по-долу. На посочения имейл ще получите проформа за плащане по банков път.
2) Платете цената на електронно издание - 7,50 лв. с ДДС - по банков път.

Щом получим плащането Ви, ще Ви изпратим електронното издание на посочения от Вас имейл адрес.

Уважаеми г-н/ г-жо Счетоводител,

Нашата редакция ежедневно получава запитвания от Ваши колеги - било то за отчитане, било то за начисляване на ДДС, признаване за данъчни цели и т.н. и т.н. Ето защо разбираме колко трудна и трудоемка е Вашата работа.

Особено когато се добавят и спецификите на отрасловото счетоводство.

Едни такива значително затрудняващи Ви специфики има счетоводната отчетност на бюджетните организации.

С оглед да сме максимално полезни, най-вече на фона на годишното приключване и подготвянето на годишни декларации и финансови отчети, предлагаме на Вашето внимание специализираното електронно издание в PDF формат:

Бюджетни организации: Годишно счетоводно приключване и ГФО за 2019 г. от доц. д-р Диана Ималова

В него Ви очакват разгледани темите:

 Годишно счетоводно приключване за 2019 г.
 І етап. Процедури преди изготвяне на годишните оборотни ведомости

- Годишна инвентаризация на обектите на отчитане и осчетоводяване на резултатите от нея
- Отчитане на просрочените вземания и задължения
- Преглед на начислените провизии за вземания и задължения и отписване на вземания и задължения
- Формиране, доначисляване и сторниране на провизии за трудно събираеми и несъбираеми вземания
- Формиране, доначисляване и сторниране на провизии за задължения
- Начисляване на разходи за провизии за персонал 
- Отписване от баланса на вземания 
- Отписване от баланса на задължения
- Оценката на ДМА, които към края на годината са в процес на придобиване  
- Отразяване промените в дела на инвестициите на бюджетните организации в търговски дружества и държавни предприятия-свързани лица 
- Осчетоводяване на всички разходи и приходи, отнасящи се за текущата година
- Признаване на приходи от помощи и дарения
- Отчитане на последващата оценка на дълготрайните активи и материалните запаси
- Преоценката на парични средства, вземания и задължения в чуждестранна валута
- Финализиране на отчетния процес по прилагането на схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски и данъци в системата на първостепенния разпоредител
- Приключване на сметки от подгрупа 450 
- Преглед относно правилността на отчитане на стопанската дейност в бюджетните организации и определяне на дължимия данък върху приходите от тази дейност 
- Отразяване на събития, настъпили след датата на годишния финансов отчетІІ етап. Изготвяне на оборотни ведомости за Министерство на финансите и Сметната палата и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ 


 ІІ етап. Изготвяне на оборотни ведомости за Министерство на финансите и Сметната палата и друга информация съгласно чл. 167 от ЗПФ
➜ III етап. Годишно приключване на счетоводните сметки
➜ ІV етап. Изготвяне на втора оборотна ведомост след приключвателните операции

 Изготвяне на годишен финансов отчет на бюджетните организации 

 Годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността

 Публикуване на ГФО


Не пропускайте да си осигурите експертна помощ на 1 ръка разстояние! Спестете си притеснения и затруднения!

Внимание: Ако желаете фактура, въведете данните си на стъпка 2!


Кои сме ние?
От 2011 г. вече 8 години нашата компания предлага експертна литература за счетоводство, трудово право, човешки ресурси и GDPR.

Стремим се да правим своите клиенти по-успешни, по-компетентни, по-големи професионалисти.
С какво Ви съдействаме: Нашите експерти:
Печатни издания:
 с готови решения на реални казуси
 с експертни анализи по ключови проблеми
 със законодателство
 Евгени Рангелов
 проф. д-р Стоян Дурин
 Елена Илиева
 Ели Марова
 доц. д-р Андрей Александров
 Красимира Гергева
 Аспасия Петкова
 Христо Досев, д.е.с.
 Трендафил Василев, д.е.с.
 Алиция Профирова
 Василена Христова
 Бойчо Момчилов
 Пламен Ангелов, д.е.с.
 Теодора Дичева
 и други
Абонаментни услуги с експертни съвети, решения и консултации:
 www.PortalSchetovodstvo.bg
 www.PortalTRZNormativi.bg
 Съветник Данъци и такси на моята фирма
 Съветник ТРЗ и осигуряване от А до Я
Семинари по ключови проблеми от:
 счетоводството
 данъчното облагане
 ДДС
 Трудови правоотношения
 Осигуряване
 GDPR
 и още
Уникалните ни услуги:

Клуб РС Издателство:
Предимства за нашите редовни клиенти!


 Отстъпка от всяка поръчка на издание
 Безплатна доставка
 Отстъпка от всеки абонамент
 Ежегодно събитие за обмяна на опит
 И още!
 Консултации с експерти и през почивните дни
 Консултации с експерти по телефона
Още за нашите издания тук:

www.straton.bg

Форма за поръчка

Попълнете

Телефонният Ви номер е необходим, за да се свържем с Вас относно Вашата заявка .
Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специална защита, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679. Давам съгласието си "РС издателство и бизнес консултации" ЕООД да събира и обработва попълнените данни в този талон. Информационна бележка!!

Условия за връщане и рекламация

* Полетата маркирани със звездичка са задължителни!

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ